KHE 4 mln evro ila makhchuma goo gyarga d takhrazta d MAAZK d Armenia

KHE 4 mln evro ila makhchuma goo gyarga d takhrazta d MAAZK d Armenia.KHE bil ysura d  takhrazta d mlate grishena drana d sazgyaruta iman shryena 4 mln evro.Akhnan khdyekh hayerakh ka Armenia ka shaha d bar-atra d MA .Bil hayarta ka makhalta op sakhseta d  shukhlapa d hava,dakhi ka “Armenpres”mughberena mn motva d KHE goo Armenia Frenk Hess.KHE kha gyaha khina mukhchemtola kat klitela ks Armenia bil shreta d shukhlape d mitmasyanute

Back to top button