Marduta

Prasta d’ ktava d’ brabbi Mattay Khoshaba

Goo America pshtela presta plkhana d’ lishana khut khabra d’ Khabrana d’ koshune bi lishana d’ khata atouraye.Aha plkhana ila bi 3 lishane englishnaye-arabaye-atouraye.Le khata shareta d’ sama d’ ktava sayoma Mattay Filips Khoshaba al-Bazi mughberel,mdre avn muplekhele qyut kha ktava d’ tarjamta d’ khata lishana d’ atouraye.La gashakta le surta sam d’ plkhana sayoma smyele madilun khabrana d’ atouraye bi svuta d’ koshunuta,kat kuble in bi lishana d’ englishnaye op arabaye.Ktava d’ tarjamta azat ile masitum karitumle bi wep sait ancawa.com

Gashakta bush zoda
Back to top button