Economics

Rishya d’ vazira d’ atra Nikol Pashinyan sughberel’Areshqeta d’ Inzhenere”

Rishya d’ vazira d’ atra Nikol Pashinyan sughberel’Areshqeta d’ Inzhenere”

Rishya d; vazire Nikol Pashinyan,vazira d’ Sutaruta Davit Tonoyan,am vazira d’ rame madiyane tekhnologie Hakob Arshakyan sughberena le ‘Areshqeta d’…
Goo Armenia sharka d’ mukchema mara mtyel le 736

Goo Armenia sharka d’ mukchema mara mtyel le 736

Goo Armenia sharka d’ mukchema mara mtyel le 736.Bi maghbarta d’ ‘Armenpres’ but daha mndi pshtela mughberta goo wep saita…
Khuyada d’ Eorup ka Armenia bt makrevi 51 miln.euro le dalkuv takhrazyate maryazta le koronavirus.

Khuyada d’ Eorup ka Armenia bt makrevi 51 miln.euro le dalkuv takhrazyate maryazta le koronavirus.

Khuyada d’ Eorup 51 miln.euro bt makrevi ka Armenia,bi nisha d’s sazgyar kheyla takhrazyate dalkuva hsherta le marza d’ koronavirus.Pshtela…
Kham n bet-sovba d’ badoke shryekh bukara d’ shreta d’ teste ka koronavirus

Kham n bet-sovba d’ badoke shryekh bukara d’ shreta d’ teste ka koronavirus

Rishya lumada d’ dalkuva takhrazyate sharyane le marza d’ koronavirus ama d’ kha mn bet-sovba d’ umana d’ badokuta d’…
Goo Armenia sharka d’ marane bi koronavirus mtitela le 571

Goo Armenia sharka d’ marane bi koronavirus mtitela le 571

Goo Armenia sharka d’ marane bi koronavirus mtitela le 571.Goo mtha d’ 1 yuma sharka d’ marane pshla mumlita bil…
Badoke mn mara d jijar khmate ina mkhya op ysura ina gushka bil koronavirus.medRxiv.

Badoke mn mara d jijar khmate ina mkhya op ysura ina gushka bil koronavirus.medRxiv.

Mn America badoke d’ mare sakshiyane le marza d’ tuberkulyoz khmta mkhaya ysura ina gushka bil koronavirus.Sharka d’ sakhseta prisena…
Back to top button
Close