Marduta

Mn prishe prishe Atravate d’ Teevl le Erevan gyarak saghbri kompozitore

Mn prishe prishe Atravate d’ Teevl le Erevan gyarak saghbri kompozitore

Go Armenia gyarak maryzi khurze d’ gyude d’ kompozitore  shareta mn 1-9 bi chiriye kmaaya , op but daha  le…
Khurze d’ “Lbe d’ Nuba” gyarak maryzi go Erevan

Khurze d’ “Lbe d’ Nuba” gyarak maryzi go Erevan

Gyarak maryzi makhzete d’ siname d’ “Makhchmate d’ shuklapa go Teevilaya”   go Erevan 15 bi chiriye kamaya , khurza bt …
Kentrone d’ Marduta «Dravase d’ atikuyta» kat in apishe ptkhe dashite d’ Mesopatam

Kentrone d’ Marduta «Dravase d’ atikuyta» kat in apishe ptkhe dashite d’ Mesopatam

Go kentrone d’ Marduta «Darvase d’ tashita»   muryzena prezentace d’ qtav ed’   qtavne d’ Atuarye d’ Britan  …
Shamshi Adad-1

Shamshi Adad-1

Shamshi Adad –Lekamaya   ile Malq ed’ Aturaue –Mesopatam   shnu ina mn 1813-1781 hal brete d’ Mshikha . Shamshi…
Shupra d’ poezia d’ atouraye mn Khlopel Benyamin

Shupra d’ poezia d’ atouraye mn Khlopel Benyamin

Shotaputa d’ Atouraya Baranuta-mardutaneta “Bneta” bil ysura d’ Kharapeskopa d’ Umra d’ Atouraya d’ Madenkha Saman Odisho goo bet-arka d…
Karbanta le marza d’ hemanuta d’ atike atouraye.

Karbanta le marza d’ hemanuta d’ atike atouraye.

Le rishanuta d’ panteona d’ atouraye klya iva alaha d’ gyude d’ etka-Ashur muditya dakhi rishaya d’ alahe.Avn mudiya ile…
Back to top button
Close