Marduta

Maryzane d’ Sinama Khlapil Benyamin

Maryzane d’ Sinama Khlapil Benyamin

Maryzane d’ sinamae d’ Irak Khlapil Benyamin   muryzel   grashe d’ sinama bi gyahe d’ trin , but mavate…
Kentrone d’ Marduta «Dravase d’ atikuyta» kat in apishe ptkhe dashite d’ Mesopatam

Kentrone d’ Marduta «Dravase d’ atikuyta» kat in apishe ptkhe dashite d’ Mesopatam

Go kentrone d’ Marduta «Darvase d’ tashita»   muryzena prezentace d’ qtav ed’   qtavne d’ Atuarye d’ Britan  …
Le kaya festivale d’ Mardute d’ Atuarye gyarak maryzi go mavate d’ Krasnodar

Le kaya festivale d’ Mardute d’ Atuarye gyarak maryzi go mavate d’ Krasnodar

Le kaya festivale d’ Mardute d’ Atuarye gyarak maryzi   go mavate d’ Krasnodar.Go Krimsk 10 bi ishvat   gyarak…
Go bet sinsme d Katalonia pshtela muryzta siname d Davit Babayan “Khulme d Kafka”

Go bet sinsme d Katalonia pshtela muryzta siname d Davit Babayan “Khulme d Kafka”

Khurze d siname d Aremnaye goKatalonia Davit Babayan  Ka but yume d assurute d Diplomataye d Aremnaye-Americhaye go gyarak maryzi…
Zuyakha d sinama”Voske Ciran bi daha shita bt sharilunle bi yarkha d tshrin kamaya

Zuyakha d sinama”Voske Ciran bi daha shita bt sharilunle bi yarkha d tshrin kamaya

Zuyakha d sinama”Voske Ciran bi daha shita bt sharilunle bi yarkha d tshrin kamaya.Zuyakha d Teevlsinama”Voske Ciran bi  shita d…
Go gyarge d shmane d Forbes pishena mukhchme shmand d Atravaye kat ins maryuza khamra

Go gyarge d shmane d Forbes pishena mukhchme shmand d Atravaye kat ins maryuza khamra

Mn bar khlita khamra hal khata Politikayuta site d Forbes drtela le bukare d ArmeniaAlule d khamra go , le…
Back to top button