Ammayuta

Goo Armenia bi shita d’ 2019 sharka d’ kispa d’ sakhseta pyashena mukchema 7.6

Goo Armenia bi shita d’ 2019 sharka d’ kispa d’ sakhseta pyashena mukchema 7.6

Goo Armenia bi shita d’ 2019 sharka d’ mamleta d’ kispa d’ atra pishena khshiva 7.6 %.But daha mndi goo…
Umra d’ Atouraye d’ Siro-Yakovitaye pishl khut zyana goo Siria

Umra d’ Atouraye d’ Siro-Yakovitaye pishl khut zyana goo Siria

Kamishli Siria.Umra d’ Atouraye kay ila mchakha goo akrane d’ reshqeta d’ Kamishli peshtela khut zyana npelta bi kedamta,La mudiye…
La ptikhe ktle d’ atouraye goo Turqia

La ptikhe ktle d’ atouraye goo Turqia

Saita d’ turqiaye failibelli.org prestela mamla d’ hadama d’ Khuyada d’ atouraye d’ Eprup David Vergili,hakyanta but khesha d’ kha…
Aremneta ila mukhchmta le kamaya nisha le khurze d’ olimpike d’ bashalta-baneta

Aremneta ila mukhchmta le kamaya nisha le khurze d’ olimpike d’ bashalta-baneta

Karine Shirinayan ila krmta le khurze d’ olimpike d’  bashalta-baneta , kat ina muryza mn 15-19 ishvat  go mdite d’…
Bt rakdakh rekda d’ Yarkhushta.Mughberel Pashinyan

Bt rakdakh rekda d’ Yarkhushta.Mughberel Pashinyan

Mn daha shita khshevta qyut shita d’ trin shabta d’ khziran goo ughdanana d’ Aragacotn ughdana d’ Dashtadem bt paysh…
Back to top button
Close