Ammayuta

Go Baghdda in maryuza lumade d’ kayome d’ Atuarye

Go Baghdda in maryuza lumade d’ kayome d’ Atuarye

But daha ina maghbura mn veb-sayte d’ Ankawa.com. Go ofise d’ gyude d’ mtaste d’ Demokratute d’ Atuarye ZAWWA go…
ZAWWA kshhevtola gnaha le kheyla maplakhta le Mar Khnana

ZAWWA kshhevtola gnaha le kheyla maplakhta le Mar Khnana

Gyuda d ’ Dokhuk jvuja d ’ Demokrata ‘ Atouraye ZAWWA   mamla ila preshta bi zuhara kheyla maplakhta le…
Gyude d’ kravatan d’ Kurdaya mukhchman madrase d’ Atuarye go mdite d’ Siraya Khasak

Gyude d’ kravatan d’ Kurdaya mukhchman madrase d’ Atuarye go mdite d’ Siraya Khasak

Madrase d’ Atuarye «Amal», go Khasak pishel mukhchma bil gibe d’ kravane d’ Kurdaye . Bi maghbarte d’ pras-khizv ed’…
Gyude d’ Mlaqyute d’ Islam tlikhna bet –etke d’ dore d’ -5 Mar Ilyan

Gyude d’ Mlaqyute d’ Islam tlikhna bet –etke d’ dore d’ -5 Mar Ilyan

But daha ina maghburea mn veb sayte d’ AINA ,Bil gibe d’ Malqyute d’ Islam le kamaya gyaha lena maryuza…
Back to top button
Close