Ammayuta

Le Armenia ina sughbera mn 2 mln zoda khazoye.

Le Armenia ina sughbera mn 2 mln zoda khazoye.

Le Armenia ina sughbera mn 2 mln zoda khazoye. Bi shita d 2023 bil yarkha d tshrin khadaya sharka d…
Shite d 2023 bt hoya mn qyule shankhta shuta

Shite d 2023 bt hoya mn qyule shankhta shuta

Aremnayute d Teevl Koshuyne d Atre d 2023 aha yuma ina muryza mn kam plashe d , op aha bukara…
Armenia ila mughbrta but saghbarte d le kgurze d “Evroviden 2024”

Armenia ila mughbrta but saghbarte d le kgurze d “Evroviden 2024”

“Bt derakh bush khelane Malmyoy ila dra le khurze “Evroviden 2024” Zamarte d Arembaye d YonNstan  mughbrtela kat go dani…
7 bi chanun kamaya bi shite d 1988 ina tkhira yhmed rorana

7 bi chanun kamaya bi shite d 1988 ina tkhira yhmed rorana

Bi shite d 1988 7 bi chanun kamaya ina tkhiracyume d rorana bi sate d 11:41 op go Armenia pshtela…
Hadame d iranaye ile mugubra but zvana zabante d gaze

Hadame d iranaye ile mugubra but zvana zabante d gaze

Takhlopa d marduta d bet-ezgyaduta d Iran goo Armenia gaz mughberelmn giba d adrbejanaye zabtanta d  kayemyata d  atravate khata…
Sakhsiyane d Aremnaye ina muryza bukare nishe d “Hayasat 1”

Sakhsiyane d Aremnaye ina muryza bukare nishe d “Hayasat 1”

Amsi mari bi mare d koronavirus le dane d hamzamta yan la pshtela sukhsita aha bukara Mn bet sobaye d…
Back to top button