Ammayuta

Apeskopa Mar Narsay,Atouraye bkhayena goo Iran goo sazgyaruta op rahatuta

Apeskopa Mar Narsay,Atouraye bkhayena goo Iran goo sazgyaruta op rahatuta

Apeskopa d’ Umra d’ Atouraya d’ Madenkha Mar Narsay Benyamin mughberel,mdre atouraye blhayena goo Iran goo sazgyaruta p rahatuta. Bil…
Go shvile d’ transport , gyude d’ hadame mughbrena but saghbarte d’ le khurze d’ «WCIT 2019».

Go shvile d’ transport , gyude d’ hadame mughbrena but saghbarte d’ le khurze d’ «WCIT 2019».

Gode d’ hadame d’ kat gyarak saghbri le khurze d’ tekhnologyaye d’«WCIT 2019» mughbrena but bukare d’ op kanone d’…
Maryazta d’ lumada d’ atouraye khut mnyana d’ 5

Maryazta d’ lumada d’ atouraye khut mnyana d’ 5

Gyaha d’ 5 pishele muryeza lumada d’  assura d’ atouraye goo Zhenev.Ka sharakta le assure d’ gibane sughberena takhlopa d’…
Tpakta d’ Noks Temza ama d’ shultana d’ atouraye

Tpakta d’ Noks Temza ama d’ shultana d’ atouraye

 Noks Temz mprishaya takhlopa d ’  americyaye bi bukara d ’  hemanuta op sure mlate tpikl mn rishaya d ’…
Atouraya d’ Siria bchyadena mn kyule atouraye hayarta but kshahvta d’ rahatuta d’ alma goo Siria

Atouraya d’ Siria bchyadena mn kyule atouraye hayarta but kshahvta d’ rahatuta d’ alma goo Siria

Shotaputa d’ Demokrataya d’ Atouraye d’ Siriatakburolarushmayasita but kshhavta op khameta d’ rahatuta d’ mshikhaye,kshhavta d’ azatuta d’ mshikhaye m…
Back to top button
Close