Teevelaya

It aremnaye.Forbres mpreshtela ka 40 chekhve khayane goo Russia.

It aremnaye.Forbres mpreshtela ka 40 chekhve khayane goo Russia.

Marishema sparyuma d’ Forbes prestela hal 40 shene marichekhva 40 chekhve khayane goo Russia.Bil bneta op kshhavta d’ shema pishena…
Save d Hrom ile muryza qtava ka but saghbarte d le Armenia

Save d Hrom ile muryza qtava ka but saghbarte d le Armenia

Save d Hrom ile muryza qtava ka but saghbarte d le Armenia Save d Hrom kat ile sughbra le Armenia ina…
Ina mughbra but yume d maryate d khurze d “Evroviden 2021”

Ina mughbra but yume d maryate d khurze d “Evroviden 2021”

Hadame kat ina maryuza kgurze d “Evroviden2021”  hadame s site d Eorup , NPO NOS AVROROS go dani kayqe ina…
Bet-ezgyadute amaya d lkhime  shultana d atravate bt sharilun bukara d makravta d hayarta ka MA.

Bet-ezgyadute amaya d lkhime  shultana d atravate bt sharilun bukara d makravta d hayarta ka MA.

Vaziruta d salamatuta d MA chetela ka vaziruta d barayuta d atra ka ezgyada d  diplomataya d Armebia goo atravate…
Marimuziketa Marianna Gevorgyan al zuyakha d’ World FOLK VISION mtitela le tammata.

Marimuziketa Marianna Gevorgyan al zuyakha d’ World FOLK VISION mtitela le tammata.

Marimuziketa  Marianna Gevorgyan vertela le zuykha d’ WORLD FOLK VISION Ka mteta le tamemta Marianna  etla basruyta d’ bil hayerana…
Goo Ispani bt pasha tumemta prasta d’ sinama d’ aremnaye”Urartu””Munshita malqyuta”

Goo Ispani bt pasha tumemta prasta d’ sinama d’ aremnaye”Urartu””Munshita malqyuta”

Bil le kamay sama d’ pras-khizva d’ Ispania RTVE bt pasha shrita sinama d’ tashita d; aremnaye”Urartu”.Munshita Malkyuta.But daha mndi…
Back to top button
Close