Teevelaya

Lit urkha khita gyanan bashulekh op msayekh.Kardashyan hukitela dakhi ila bkhaya goo karantin.

Lit urkha khita gyanan bashulekh op msayekh.Kardashyan hukitela dakhi ila bkhaya goo karantin.

Bi kedamta marishema chekhva d’ Pra-khizva bi akrane aremneta Kim Kardashyan shurektela goo takhrazta d’  Sou d’ onlayn’The View’ iman…
Khuyada d’ Eorup ka Armenia bt makrevi 51 miln.euro le dalkuv takhrazyate maryazta le koronavirus.

Khuyada d’ Eorup ka Armenia bt makrevi 51 miln.euro le dalkuv takhrazyate maryazta le koronavirus.

Khuyada d’ Eorup 51 miln.euro bt makrevi ka Armenia,bi nisha d’s sazgyar kheyla takhrazyate dalkuva hsherta le marza d’ koronavirus.Pshtela…
Igarta d’ barakhta d’ A.Mikhaylov bi sababa d’ ‘Kha Bnisan’.

Igarta d’ barakhta d’ A.Mikhaylov bi sababa d’ ‘Kha Bnisan’.

Igarta d’ barakhta d’ rishaya d’ shotaputa d’ Atouraya d’ Armenia’Atour’,kayoma d’ rishaya d’ lumada d’ MA mn shema d’…
Takberanuta d’ Turqmenaye lena bkhshava maplakhta d’ khavra d’ ‘Koronavirus’

Takberanuta d’ Turqmenaye lena bkhshava maplakhta d’ khavra d’ ‘Koronavirus’

But daha mndi maghburela Meduza bil sakhseta d’ ‘ sita d’ Teevelaya’Sayoma lap sirta’. Bil madeta d’ galione but mara…
Goo Armenia goo plata mn ahvalata d mara 61 % alma bi spay karbanta ile gashuko,khata sakhseta d GALLUP ila

Goo Armenia goo plata mn ahvalata d mara 61 % alma bi spay karbanta ile gashuko,khata sakhseta d GALLUP ila

Goo khata sakhseta d’  wep saita d’  sita d Teevl Gellap,kat ila muryezto goo 26 atravate le marza d’ Koronavirus…
Back to top button
Close