Ammayuta

Hayarta d’ ezdaye ka shultana d’ atouraye

Rishanuta d’ shultanuta d’ ezdaye pukdana ila cheta ka ysarta d’ atouraye,kaldaye op siriaye goo kha sita d’ Kunash.

Goo pukdana d\’ chyata hayrta ila mudita ka yserta sita d’ Kunash bneta d’ azat rishanuta d’ atra d’ ughdana d’ Nenve,ka takhlopa d’ kyule hadama khayane tama. Shultanuta d’ Manteta d’ ezdaye maduyela hiviyu,mdre sirta bt pasha bnita ka kheruta azat takbarta,kat bt khahsvalunla rishanuta d’ Iraq.

Ezdaye khayana d’ sirta bi akrane ina bkhayena goo sirta d’ gyarbiya,mn atouraye op mshikhaye kaldaye khayane ina.Bi madiyane sakhsete sama d’ dani 30 % ila.Atouraye,ezdaye op shabakaye 95% khayana d’ sirta d’ Nenve ila.

En gyuda pasha bnita sirta bi khshavta garak pasha tukberta mn giba d’ takhlopa d’ mlate al 3 same bt palilunla,maghburela www.ancava.com

Gashakta bush zoda
Back to top button