AmmayutaMarduta

Galiane d’ Aturaye Nuri Kino am Malqte d’ Shvedia Silvia kublena dashne

Galiane d’ Aturaye Huri Kino am Malqte d’ Shvedia Silvia go daha shita kublena dashne d’ the Blatte De Luxe award. Go sinama le kama gyaha ila kat ina kabula dashna bi gyahe d’ trecha bi shme d’ «Dashne d’ Shita» . Go qyule Teevl ka hadame d’ galiane d’ Aturaye Nuri Kino kabulna go Qyule Teevl dakhi Aturaye .

Gashakta bush zoda
Back to top button