Politics

Shmimun kala amman

Kanome d’ MAK ilaa maghbura , kat  gyarak maryzi kha gyahe shuklape go Mlaqyute d’ Armenia. Vazira

Maryuzna maramte d’ darghe d’  nishe d’ ekonomiya bi 7, 5  zovdunye

Go Erevan gyarak maryzi khurze d’ yume d’ khamra   kat le Armenia ina sughbra bush zoda 20 hadame

Talane d aremnaye Stiven Zailyan kublel dashne d “Oskar”

Gashakta bush zoda
Back to top button