Marduta

Assurute d’ uressnaye-aturaye bush ina makhchuma go prishe prishe shvile

Gyude d’ hadame d’   atuarye sughbrena go bet ezgyade   Russia Erbil , iqa kate kublena   ezgyade d’ Viktor Simakov   , am hayran ed’ ezgyada   Evgeni Arzhancev . Le dane d’ tpakta   sughbrena hartkhaze , gyude d’ hadame d’ Atuarye op Khaldaye. 
Le dane d’ tpakta sukhsiyena but bukare d’   Atuarye go Prishe prishe shvile , but bukjare d’ plashe d’ Mosul op Ninve . Gyue d’ hadame d’ Atuarye rama dargha ina yuva ka   kanone d’ Federaciye d’ Russia kat ina kabula op hayura   ka mlate d’ sure. 
Sukhsiyena hartkhaze but bukae d’ ktle d’ gyude d’ «Malqyute d’ Islamaye» , kat ina amyuza ktle d’ christnaye op mlate sure. Bil gib ed’ gyanu hadame d’   Viktor Simakov mughbrel , kat Russia ha,mesha hazar ila hayra ka mlate sure . But daha maghburena mn kayq ed’ Ankawa.

Gashakta bush zoda
Back to top button