Marduta

Myakra Rabi Mikhayil Sadoev

Ygyu go khurzan mardutana   bt madiyak ka diyokhn but kha marshma nasha op raba mughba Aturaya Rabi   Mikhayil Sadoev. Mani ile kha mn khelana   specalist   maryazte d ‘ taraste d ‘ tutach ( shabiba ).
Hadi byayekh maghbrakh ka diyokhn but     Rabi Mikhayil   Sadoev   op qlpatu bi tpakte d’ biyu   .
Akhnan go qlpatan   7 yasure ivakh, op qyulan   khishekh bi shulane d’ urkhe d’ pishe d’   baban, aven iva kha mn   specaliste d’   makhyane d’ tutach. Akhnan ivakh aturaye op bkhaye go   mate d’ Dimitrov kat ila go Artashat . Ana am akhun   bzmarakh ,haratkhaze   maryuzekh   trasyate d’ tutach op chamancha mn prishe prishe   hajate d’ myuzik .Mdrasyate d’ tutach maryuzek bi   ilane d’ mshmshe op zila . Malpane d’ di viyel mazmrane d’ havaze, bi mudida   maryuzenva shmete d’   Vache Hovsepyan,Jivan Gasparyan,   Vladimer Harutyunyan,Karo Charchoghlyan. Yulpanute d’   havaze kublen bush gyalge ,hal maryazte d’ trasyated’ Tutach. Ana muryzen 13 tutuch bi prishe prishe kale . Ana maryazte d’ matrasyate d’ tutuch kha bnosh iven lipa   ,ka di hch khamne lel muryza llyamte d’ maryazte d’ tutach .
3-4 shne kam hada mngibe d’ vazirute d’ Marduta kat iva muryza khurze d’ maryazte d’ Havaze d’ tutach ,qs di 6 sobaye kublun spay yulpana ,ani lplun haratkhaze   maryazte d’ matrasyate d’ tutach» op 21 bi ilun ka bi yume d’ 23 shne d’   khirute d’   Atre d’ Armenia ,Prezidente d’ Atre d’ Armenia gisyan   Miyakra Serzh Sar ka Miyakra   ka Rabi Mikhayil    yuvele dashna ka but plkhanu mardutanaya   op shotapaya .

Gashakta bush zoda
Back to top button