AmmayutaMarduta

Maryazte d’ buakare le arane d’ Nnve

. But daha maghburea mn kayq ed’ Ankawa.Khayane d’ Atuarye go Mndite d’ Baghdad , Khamdenia , Karekosh , le arane d’ Nnve plasha ina muryza le kamae d’ kravatne d’ op palshane d’ gyuded ‘ Kurdaye , plasha ina muryaz le kame d’ save op nkve le qs umre d’ Kadish Mar Bekhnam am Sara .
Plasha le Arane d’ Nnve maryuzna qyugyuma . Bush gyalge bi yarkhe d’ chanun kamaya plasha ina muryza go mavate d’ Atuarye Bartela Rami Ismail , kat iva takhbura site d’ Demokratute d’ Kurdaye . 

Gashakta bush zoda
Back to top button