Politics

Hvalata d’ mshikhaye goo sirta d’ Mardin Khakyari op Siirt

Kurdistan goo sirta d’ yumana d’ diyan bnya ila la mn kameta-kurba d’ 100 shene tamal.Le kamay shopa iva ayn,mre gyuda d’ kurdaye mn koshuna d’ turqiaye shurekena le Prma d’ mshikhaye,sure mlate.Ka tuvsa kurdaye mukchemona gyane goo sirte,mika pisheva mureka armnaye goo ughdana d’  Shanliurfa op Van.Adi ani sirta kha sama d’  Kurdistana d’ Turqiaye ina.Mn chiriya d’ tamal shita tama tpakta  mn koshuna d’ turqiaye vayela op shotaputa d’ Palakha d’ Kurdaye,haratkha tashita mn atouraye-kurdaye sazgyar mn turqiaye,marukeva op prameva  bi shna d’ 1914-1918 al sirta d’  Mardin Khakyari  op Siirt.Adi  goo daha ughdana partizana d’ gyuda d’ Kurdaye hamesha dalkuva takhrazyate ina bnaya le marza d’ rishanuta d’ kheyla shkelta ila mn pata d’ assyrian

Gashakta bush zoda
Back to top button