Ammayuta

Go Baghdda in maryuza lumade d’ kayome d’ Atuarye

But daha ina maghbura mn veb-sayte d’ Ankawa.com. Go ofise d’ gyude d’ mtaste d’ Demokratute d’ Atuarye ZAWWA go Baghdad   maryuzna   lumade d’ kayome   d’ Atuarye, Siryanaye op Khaldaye .   Hivi etlan kat mn bar maryazte ‘ prish eprishe bkare , mlate sure amsi khayi go rahatuta op amsi makhchmi kanone d’ gyane. 
Gyude d’ kayome d’ Politikayute d’ Atra mar ginaha ina pulta ka hadame d’ mlate sure go Politikayuta kat lena hayura ka maryazte d’ bukare d’ Atuarye go Atra . Op bi daha muryzlun lumada ka but skahset d’ bukare d’ mlate sure .

Gashakta bush zoda
Back to top button