Marduta

Atike ruina d’ atouraye mn mn grafite bt peshi muchema.

Pshtela mudita mdre bi daha shita gyuda d’ salbane mn kurdaye greshtela shekle d’ baydagha d’  kurdaye bi mprishaye nishanke le 2300 shena d’  ruina d’ atouraya d’ Nokhadre(Dokhuk) le gyarbiya d’ Irak.

Gyuda goo sharqwa d’  badoka d’ Izabella op badoka Luidzhi torre mn bet-sovba d’  Udin pshtela cheta ka machamta d’ atike ruine mn shopa d’ akla d’  gyunkhe.Bi sharka d’ sakhseta kayemta d’ tashita bt kablalunle atika yalmo,But daha mndi ktivel Ibragim Afram mn Shvecia.

Gashakta bush zoda
Back to top button