Politics

khshavta d gnaha dgyunkhe

Gyunkha d Siriaye pshlun khshiva marognaha hal khutama d khaye
Bil juchma d rishaya d dayan d bet-dina. d ughdana d Syuniq Napoleon Ohanyan pshla shrita gnaha le marza d gyunkja d Siriaye nn malkyuta d Arabaye 46 shene Muhrab Muhammad al-Shkheru am 33 shena s Yusif Alabet al Hajji.Ani pishena kshiva marignaha bil sharka le plasha d ArcakhKh mn trin dayane Armen. aghunc ile Gyunkha d Siriaye kheyl ina shrya le mata mn 150 takhlope rikena,mne 7 punyena,2 mne durbenena,ysirena yakhsiruta mighberel avnEt alun nisha mata shaklivLunla sabab alhnan muderelan le baray

Armen  aghunc bidayul lishana d turqiaye op adrbejanaye,roba hasena plishel u diyl mdre gyunkha d siriaye ina.Mughberel.

Mn kamaya gyaha Allah Abgar iva bkraya,lvushte shukhlepe ina akhnan ka dani lelh ktila kat dunyr daya but yakhsire

Goo magiyanta sita d Datalex bidaykh but gyunkha d siriaye ka yarkha 2000 dilara d America ina kanula ka plasha shreta le marza d Arcakh.Bush zoda ka rime risha d aremnaye bt kabliva 100 dilara d America

Muhhrab Muhammed al-Haji bi shita d 2020 2 b tshrin kharaya bi sahata d 18.00 tpikena le kheyla d sutaruta d aremnaye le qez mata d Davit Bek Mn dayana vhedlun yarte hal prakta d khaye goo kala Hayerane  Mushegh Povhosyan chyata bt sharini

Gashakta bush zoda
Krimun haratkhgaze
Close
Back to top button