Politics

Shnimun kala aman

Bil gibe d Azere lena shadura ka kravtane e Aremnaye, Davit Babayan.

Mani ile bktala ka kravtane d Aremnaye.

Armen Grigoryan ile muryza tpakta am mudale mn vazire d nishe d Britan.

Gashakta bush zoda
Back to top button