Politics

Shmimun kala amman

Mn 12 bi chanun kamays ila dvrta alule d Arcakh,Maruqyan.

Gyarak peysha muryzta bukare d alule d Lachin.

Gashakta bush zoda
Back to top button