Ammayuta

Urkha d gdala”TaTever” prestela khata sezona d khazoyuta.

Urkha d gdala”TaTever” prestela khata sezona d khazoyuta.

Mn qyule yarekhta urkha d gdala”TaYever” hudrela ka sezona d khazoyuta.Arkha d urkha d gdala masi gashkilun shapire shope prakhyate le umra d Tatev bil madeta d makhzayate”Tshye mndyane mn Tatev”.

Hal urkha d gdala prakhta le Halizor ka saghberane ptekgtela tashita d dira d Tatev,shopo ka Shuniq.

Manyakhta bayane “TaTever bchyadela mprishaye khdaryate jip ture mn shvike mavata d Tatev. Etlan hivi mn shita d 2010 bish zoda arkhe saghberane bt havilan”,-mughberel rishaya d urkha d  d gdala Impulse Business Management Maria Butenkon.

Gashakta bush zoda
Back to top button