Top

Bukare d kravtane d Aremnaye gyarak pesha muryzta

Bukare d kravtane d Aremnaye gyarak pesha muryzta

Agtam aha iva diversa dakhi la muryzlyun bukare d gyane hal khutama22 bi tabagh jenerale d gyude d kravtane d…
Bil gibe d hadame d Khuyade d Eorup kublun bukare d kravtane, Naira Zohrabyan

Bil gibe d hadame d Khuyade d Eorup kublun bukare d kravtane, Naira Zohrabyan

Rishaye d vaire d Atra am takhbrane d gyude d Khuyade d Eorup go Armenia ina muryza sakhsete d prishe…
Armenia ka Azer bt yava Alula bil akule d gyane

Armenia ka Azer bt yava Alula bil akule d gyane

Armenia bil ksa rama qyamsa maryza khamete d rahatute d Malqyute d Arcakh , Pashinyan Vaire d Malqyute d Armenia Nikol…
Go Malqyute d Armenia bt pesha muryzta drmane d “Sputnik V”

Go Malqyute d Armenia bt pesha muryzta drmane d “Sputnik V”

Hadame d sakhsiyane ina muryza sakhsete d bukare d mare d koronavirus COVID-19 amsa shopa shoka le salamatute d nasha ,…
Shmimun kala amaya

Shmimun kala amaya

Rishaya d’ vazira d’ sharirut barayuta d’ Arcakh malkyuta khsivol goo gyarga d’ Atre D Khire. Goo areshqeta d’ Teevl…
Goo kentrona d berka d Armenia pyashena shrya plkhanane

Goo kentrona d berka d Armenia pyashena shrya plkhanane

Goo kentrona d berka d Armenia pyashena shrya plkhanane Pikyan Goo parsonita d betka d Armenia pyashela muryekhta mamleta op…
Back to top button