Top

Bi daha shita kispa d plkhana 216 elpe dram ina,tamal shita viyena 197.

Bi daha shita kispa d plkhana 216 elpe dram ina,tamal shita viyena 197.

Bi daha shita kispa d plkhana 216 elpe dram ina,tamal shita viyena 197.Rishaya d salhseta shryanaAkhnan khachme yarkhe garubekh sharakh…
Armenia bil rushmaya dhita pyshela khut zyana d kiberayuta.

Armenia bil rushmaya dhita pyshela khut zyana d kiberayuta.

Armenia bil rushmaya dhita pyshela khut zyana d kiberayuta.Bil tamal yumane mn khacha khachme sita d Teevl,utakhe ina shrya,ika madiyena…
Qyule kayde drmananemn la kabalte bush spay ina Nubar Afeyan bchyadel ka amayuta khshavta d denandaruta.

Qyule kayde drmananemn la kabalte bush spay ina Nubar Afeyan bchyadel ka amayuta khshavta d denandaruta.

Qyule kayde drmananemn la kabalte bush spay ina Nubar Afeyan bchyadel ka amayuta khshavta d denandaruta.Bil drmanane dalkuva d koronavirus…
Marishema kayoma d parsonita shryena plkhanan d parkhonita d aremnaye reakta d iranaye.Rosatom

Marishema kayoma d parsonita shryena plkhanan d parkhonita d aremnaye reakta d iranaye.Rosatom

Marishema kayoma d parsonita shryena plkhanan d parkhonita d aremnaye reakta d iranaye.Rosatom.Kentrona d parsonita d aremaye shritula le kamay…
Pashinyan bil skhakha d sazgyaruta d takhrazyata d kosmos bil MA op KR skhakha ile khsiva.

Pashinyan bil skhakha d sazgyaruta d takhrazyata d kosmos bil MA op KR skhakha ile khsiva.

Pashinyan bil skhakha d sazgyaruta d takhrazyata d kosmos bil MA op KR  skhakha ile khsiva.Nikol Pashinyan bil MA op…
Pishena mukhchema 221 khata marane bi koronavirus ,bsimena 120 nashe.

Pishena mukhchema 221 khata marane bi koronavirus ,bsimena 120 nashe.

Pishena mukhchema 221 khata marane bi koronavirus ,bsimena 120 nashe.23 b tamus pishena mukhchema 228382 marane bil koronavirus mne 218796…
Back to top button