MardutaTop

Shupra d’ poezia d’ atouraye mn Khlopel Benyamin

Shotaputa d’ Atouraya Baranuta-mardutaneta “Bneta” bil ysura d’ Kharapeskopa d’ Umra d’ Atouraya d’ Madenkha Saman Odisho goo bet-arka d umra d’ Moskov Mart Maryam muryezena zuyakha d’ yartuta poetaya d’ atouraye op kayoma d’ umta mn Irak Vilyam Adam Benyamin,mudiya khut shema d’ Khlopel Benyamin.Benyamin ktivl 12 plkhanana d’ gyanu,haratkhaze khachme plkhan d’ khorvatu.Ka roba jmye lishana leva mudiya,saba shupra op davulta d’ lishana mashmetu ka tile maplukho Khlopel shaman vareva goo daha plkhana op parmuyuva gyano.Marishema kayoma d’ atouraye Roland Tengizovich Bidzhamov huyerel ka jmye spay parmeta ka poetaya.Jmye alma bil assura d’ Khlopel Benyamin am Roland Bidzhamov sakhsuyuva plkhana op maduyva takhmanta.Etlan hivi gyaha d’ 2 aha jmeta bt hoya mumlita bi sharka d’ alma karbanta le lishana d’ yema,mitmsane kat etlun nisha lishana bush spay shamile bt shareqi

Gashakta bush zoda
Back to top button