AmmayutaTop

Umra d’ Atouraya d’ Madenkha Rushmaya kubeltola Prma d’ Sahda d’ aremnaye

Katolika d’ Ama Aremnayuta Garegin Trayana goo kadeshta Umra d’ Ejmiacin kublel ka  kayomuta d’ patriarkhuta d’  Umr d’ Atouraya d’ Madenkha.Ka kadisha baba d’ aremnayuta pshla mukrevta mn giba d’ umra d’ Sinoda ktuta,ika rushmaya pshtela mughberta,mdre goo Erbila d’ Iraq shita d’ 2019 13-19 b yar bi dana d’ maryazta d’ lumada d’ Sinoda Umra d’ Atouraya d’ Madenkha kubeltola Prma d’ Sahda d’ Gyavanaya d’ aremnaye.

Gashakta bush zoda
Back to top button