PoliticsTop

Rishaya d’ atra Armen Sargsyan bi rushmaya saghbarta sughberel le Malkyuta ‘ Katar.

Rishaya d’ MA Armen Sargsyan mn bakhtu Nune Sargsyan bi rushmaya saghbarta sughberel le Malkyuta d’ Katar.
Dakhi ina maghbura bil motva d’ rishanuta d’ MA  ka Armen Sargsyan kublena vazira d’ labalta-lakalta d’ d assuruta d’ Katar  Jasim Saif Ahmed al Suleyt am sharka marisheme kayome.
Armen Sargsyan tpakyate bt havile mn rishaya d’ vazira d’ Katar Emir Tamin Bin Hamad al Tani rishaya d’ baba d’ Ktar Emir Bin Khalifa  Al Tani Vazirta d’ sharirut barayuta d’ Katar Abdula Bin  Naser Bin Khalifa al Tani.
Goo areshqeta Dohay Sargsyan bt saghber le bet-ezgyaduta d’ Armeniagoo malkyuta d’ Katar.bt tapek ama d’  takhlopa d’ shotaputa d’ aremnaye.
Kha mn mitmasyanuta d’ sharka d’ tpakta d’  Armen Sargsyan am rishaya d’ Katar Katari Emir putaskha d’ bet-ezgyaduta d’ Armenia goo Katra iva.
Goo mtkha d’ saghbarta Sargsyan bt shareq al rishya lumada d’ Yulpana”goo Dohay.

Gashakta bush zoda
Back to top button