Kyule tebbeTop

Shmimun Kala Amman

Pashinyan ka rishaya d’ Adrbejan kha gyaha khina hashar ile khumya kahhsevlunla pasuylta d’ gyanu ka kshhavta d’ rahatuta.

Malila d’ plkhana d’ Kataray bt saghberi le Armenia,bil shreta d’ assure d’ gibane.
Nikol Pashinyan go bet-sovba d politikayuta f Tevelaya d Milan dir lee narahat bukara d Taymna Kovkas.

Gashakta bush zoda
Back to top button