EconomicsPoliticsTop

Rishaya d atra Sargsyan bt shareq le lekamay rishaya lumada d bneta d takhrazyata d Surane Mxhotepa d Madenkha.

Rishaya d MA Armen Sargsyan bi saghbarta d plkhana bt saghber le London,ika 22 b tshrin kharaya bt shareq le lekamay lumada d Surane Mshotepa d Madenkha ka takhrazta d   Banka d banyanta d takhrazyata d Eorup..Dakhi ina maghbura mn motva d rishaya dMA  goo sjvila d tamamta d 10 shena d surane Mshotwpa d Madenkja chefens rishaya d Armenia,Adrbejan,Bwlarusia,Georgia,Moldova, op Ukraina bt mafilun sjarka d makhdiyane shukhlape goo sirta bil maryazta d takjrazyate.

Armen Sargsyan bbt shareq le fishaya lumafa d Surane Mshotepa d Madenkha.Tepa d le kamay lumada chide ina ka makhchamta d mitmasyamuta d takhrazyaye goo sirta d  Taymna Kovkas op sirta d Taymna Eorup..Goo mtkha d sharakta al lumada Armen Sargsyan bt havile tpakyate dtrin giban

Gashakta bush zoda
Back to top button