MardutaTop

Zuyakha d’ 7 Teewvelaya dAram Khachatryan pshena bt kabli goo Armenia ka marishema marimuzikaye Teevl .

2 gyahekarmana d’   nishanka d’ “Gremmi” rishaya d’ gyuda d’ rushmaya simfoneta  Maxim Vengerov 14 b kyanun kamaya goo avana d’ Aram Kahchatryan zuyakha d’ 7 Teevelaya,kat bt maryezilunle har 21 b kyanun kamaya.Armenia goo shvila d’ zuyakha pshena bt kabla ka marishema marimuzikaya d’ Teevl.
Bil mamla shreta ka”Armenpres” rishayaq d’ gyuda,dirizhora Sergey Smbatyan mughberel,mdre mn le kamay enenkaye tepe ina,kat ka Aram Khahatryan maduyena akchi khshiva la kha dakhi muzikaya haratkhaze bil shemu.Bil kshhavta d’ Smbatyan plkhanana d’ Khachatryan roba d’ ama aremnaye ina sabab d nashuyta.
Goo shvila d’ zuyakha d’ Khachatryan d’ 7 Teevelaya bt peshio shrya 5 takhrazyate,d’ 3 simfonaye d’ 2 Kameraye.

Gashakta bush zoda
Back to top button