PoliticsTop

Tummna sakhsete d’ bukare d’ Serzh Sargisyan

“Bet-dine d’ Atra ina muryza sakhsete d’ bukare d’  davar rishaye d’ Malqyuted’ Armenia Serzh Sargisyan . But daha ina maghbura mn  galianute d’ bet-dine d’ Malqyute d’ Armenia .

“Pshtela sukjhsita sakhsete d’ bukare d’ rishaye d’ Atra , but daha bukara ham hada ina pisha marginaha pulta  5 hadame   ham hada rishaye d’ takhbrane d’ site d’ “Flesh”  Barsegh Beglaryan.

Gashakta bush zoda
Back to top button