AmmayutaTop

Bi shite d 2020 go Dexcut gyarak maryzi matraste d madrased bi kayde d modul

Bi shite d 2020 go nishe d Ararat Dexcut gyarak maryzi matrasyate d madrase d modul . But dahaina maghubura mn patt d facebooke d Ararat . Aha bukara gyarak maryzi “Ka gyude d yasure sure” . Matrasyate d bet-sobayd ina maryuza ka 100 yasure . Madras. Politikayuta ila muryzta 50 mil drame ka but matrasyate d madrSe d yasure . Matrasyd daha madrasa ina muryza mn shite d 2013 -2015 . Go bukare d Politikayuta ina muryza matrasyate 22 madrashe go daha shita go prishe prishe mavate d Armenia . Aha khurza bt pesa tummta shateta mn shite d 2021 op 2022

Gashakta bush zoda
Back to top button