EconomicsPoliticsTop

Bil takbarta d’ Tigran Avinyan pishena sukhsiya sharka d’ takhrazta d’ ahvalata d’ plkhana goo MA bi shena d’ 2020-2023

Khlap rishaya d’ vazire Tigran Avinyan goo rishanuta d’ atra pishele sukhsiya takhrazta d’ bneta d’ spay ahvalata d’  plkhana d’ MA bi shena d’ 2020-2023.

Dakhi ka ‘Armenpres’ mughberena mn motva d’ khlap rishaya d’ vazir d’ MA Tigran Avinyan,Tigran Avinyan mughberel,mdre goo MA  bneta d’ spay ahvalat ka maryazta d’ plkhanane,haratkhaze atra garshanta le gyano kshhavto mn giba d’ Teevl le kamay darghe ina,kmat ani mitmasyanuta ina biyava kshhavta d’ dargha op maryekhane shukhlape.

Direna le le sakhseta d’ Banka d’ Teevl’Plkhana shreta ka shita d’ 2020’ ika Armenia goo gyarga d’ 190 atravate shopa d’ 47 ila.

Bi shena d’ 2018-2019 pishena bnya kha gyarga shukhlape.Armenia bil tamal shene madishaye shukhlape ina mukchema bil madarta d’ sharka d’ naloge barayuta zvana-zabanta op berka kshhavta d’ shvile.La gashakta le daha qyule mndi goo skhakha d’ ‘Plkhana shreta d’ 2020’ Armenia bi shopa le baray ila  npelta bil dlkuva d’ shita d’ Plkhana shreta d’ -2019’..Manaya d’ dayn ina’Npala d’ sure takhrazyate banyane Shopa mn (51-mtitela 120),mudi syerta iva bil dargha d’ banka d’ Teevl.Shuk mn day shopa d’ Armenia basurta ila bil svut d’ ‘khshavta d’ zitka d’ bnete’,op’Maplakhta d’ sazgyaruyate’.

Khlap rishaya d’ vazire mughberel,mdre la gashakta le tuvsa d’ Banka d’ Teevl,shukhlapa d\ plkhanane garak maryezile bil le kamay pasulyate,kat qyut shita le kamay shopa makchemi.

Sharka d’  Plkhana d’ Armenia ka shita d’ 2019 bil 51 takhrazyate iva,kat mne 26 tumem ina,plkhanana d’ 6 lena shrye,d’ 19 le tamamta ina.Tigran Avinyan mughberel,mdre bil maryazt d’ zuyakhe site garak mn kayat maryezi plkhanane oo en parsope havi kat plkhana maklilunle bt peshi rshiya.Bi dana d’ sakhseta direna le takhrazyata d’  le kamay maryazta d’ plkhanane bi shena d’ 2020-2023.Khlap rishaya d’ vazire le kamay shopa ile yuva ka ysura op parmeta d’ udal,kha gyaha khina mughberel mdre takhrazyate garak mryezi bi danoo op spay darghe.

Gashakta bush zoda
Back to top button