AmmayutaMardutaTop

Al makhzeta bt epshi mudiya mprishaye plkhanane bnye mn cement d’ Alexandr Shadrin. Aha kolekcia ila d sharka d’ 4 mn mudiye jmayate.

Mn trema u zoda plkhanane d’ Salvador Dal op Pablo Pikaso bt peshi mudiya al makhzeta goo Erevan,kat bt pasha shrita 7 b adar  hal 26 b nisan.Goo mudiye plkhanane-plkhanan d’ keramaye op grafaye plkhanana d’ marishema  nakeshke ina.

Putakha d’ mkahzeta ila b shema d’ Konstantin Ayvazovski.Ka shena d’ 200 mn bet-yalda d’  Sankt Peterburg.,maghburela Sputnik

Tlike plkhakhana d’ Ayvazovski bt peshi shrya le khayuta.plkhana khshivul bet-makhzeta d’ VR  d’ tpike shekel.

Mn kameta vazira d’  yulpana,umana,marduta op nupakuta Araik Harutyunyan al pata d’ varaka d’ facebooku ktiveva but makhzeta kat garak sharilunla goo Erevan plkhana d’ Salvador Dal op Pablo Pikaso.

Dakhi ila maghbura kentrona d’  plkjhana-marduta d’ Moskov”Beta d’ Moskov” goo Erevan goo makhzeta bt peshi mudiya plkhanan d’ Dall shena d’ khutama d’ 1950-1970.Aha dana ila iman garshana d’ shekel blageva bil grafuta.Dal bnyel mn 1600 u zoda plkhanana d’ grafuta.

Mn Ayvazovslki hal Repin,dakhi iva btlaka d khayane plkhanane.

Al makzheta gashkane masi khazilun plkhanana d’ keramika d’ Pikasso,bnye bil shena d’ 40-70 hal shena d’ munyakhu d’ rabbi 1973-Goo marishema plkhanane ina-telefona d’ lobsteraye,varda d’ syurrealistaye.

Plkhanana d’ mecenta d’ Alexandr Shadrin aha kollekcia ila d’  4 mn qyule gyurta bil plkhanana d’ jmeta.

Matkherakh banyana d’ makhzeta ina kentrona d’  marduta-umanuta d’ Moskov’Beta d’ Moskov’ goo Erevan,Gallereya d’ Umtanayuta d’ Armenia am gyuda d’ ‘Art of the Nations bi hayarta d’ bet-ezgyaduta d’  Russia goo Erevan,vaziruta d’ marduta,umanuta,ituta op nupakuta d’ Armenia.

Gashakta bush zoda
Back to top button