AmmayutaMardutaTop

Igarta d’ barakhta d’ Garik Sargsyan bi sababa d’ ‘Kha bnisan’.

Goo rushmaya varaka d’ facebooka d’ rishaya d’ Ughdana d’ Ararat Garik Sargsyan burkhel ka atouraya d’ ughdana d’ Ararat bi sababa d’ rishaya d’ Shita d’ Atoureta’Kha bnisan’.

Mughbei atouraye shuk aha snya id aka diyokh mayi khubba op salamatuta.Bil yakure yumane ka khzmanan atouraye  btlaben salamat havi op masi sapri le spay khayuta.

Shuk shita havila maryakhta d’ khuba ka diyokh,shuk kha manteta op mliluta maya a qyule

Khata Risha d’ Shita Atoureta ‘Kha bnisan ‘ hoya brekhta.

Gashakta bush zoda
Back to top button