AmmayutaTop

Sharka d khata marane bi koronavirus udyum mrilun le 134,bil sharka d marane ina 2066,it trin mite

Matkherakh mdre tamal yuma etva mukhchema 1932 marane bi koronavirus.
30 bnisan goo Armenia bil sahata d 11:00 bil khata mara d koronavirus it 134 marane.But daha mndi maghburela sita d makliyana d mara d MA.
Matkherakh tamal yuma sgarka d marane iva 1932
30 bnisan sharka d marane mtitela le 2066.
Sharka d teste ila 21125 goo tamal 1 yuma
893.Bi daha dakika bsamena 1103 nshe pishena mumliya bil 103 nashe
Bil tamal sharke bsimena 929 nashe goo tamal 1 yuma 29 nashe,32 pacient trin nashe munyekhena bil koronavirus

Gashakta bush zoda
Back to top button