AmmayutaAnalyticsTop

Goo Armenia 26 byar bi sahata d’ 11:00 bi khata koronavirus tpyena 289 nashe.But daha mndi maghburela kentrona d’ makliyanta d’ mara d’ MA.

Bil sharka,26 byar pishena mukhchema 7402 marane

Sharka d’ teste mtyena 52554(goo tamal 1 yuma960)

Bi daha dakika bsamena 4052 (goo tamal 1 yuma zidena 210)

Bi sharka d’  bsimena 3220 nashe(goo tamal 1 yuma 75 nashe)

Bil sharka 91 nashe munyekhena(zidena bil 4)

Gashakta bush zoda
Back to top button