AnalyticsPoliticsTop

Bil hucma d’ rishaya d’ atra mn rishanuta d’ atra mamluyena hayarta ka bi shene nashe,ka kyulpate kat bkhayena al sirta

Bil huchma d’  Rishaya d’ atra Armen Sargsyan palakha d’ rishaya d’ atra hayurena ka bi shene nashe haratkhaze ka qyulpate kat bkhayena al sirta

Bi dani yumane Sargsyan goo kha mn bar-svadutu mughbereva,mdre mn atra d’ Sinay kubelta hayarta d’ asyuta,kha sama kat akhchi pashqyash pshteva shuderta ka palakha d’ rishanuta d’ atra,dakhi ina jula d’ yalme garak palilun ka bi shene nashe,Palakha d’ rishaya d atra puliyena jula d’ yalme goo Erevan,Gyumri op ughdana d’ Shirak,shotaputa d’ Akhuryan,haratkhaze goo Abovyan,ika bkhayena bi shene nashe”Araqelutyun Armenia’,goo 21 kemtrona d’ khayane bi shene nashe goo Erevan op ughdane,ka 2000 bi shene nashe.

Bi nisha d’ khkarta ka distancioni yulpana palakha d’ rishaya d’ MA  mamluyena hayarta d’ kompyutore ka  qyulpat d’ khayane al pema d’ sirta.Bi daha gyaha planshet,makhalta kublena kha gyarga qyulpata d’ ughdana d’ Tavush,Voskevan,Koti,Dovegh u sharka.

Goo hamn ughdana mata d’ Brqaber palakha d’ rishaya d’ MA  takhlop d’ sita d’ ‘Hayerana d’ Umta’ sughberena le qyulpata d’ Khudaverdyan,beta d’ mani khut zyana npileva  mn glule shreta d’ azere.Ka yalsuta d’ qyulpat pashqyashe in ayuva op ka hadame mudiyena mdre akhera d’ dani khut bayla d’ rishauta d’ atra ila.

Gashakta bush zoda
Back to top button