AnalyticsPoliticsTop

Marane kat etlun bukare mn hava srapta goo ptekhta shopa masi la maplekhilunla maska,sabab garak havilun varaka d’ kshhava mn giba d’ asye

Bi nisha d’ khata koronavirus makletu lazm ila kshhavta d’ mnkayat ahvlat bil khlusta karbanta.Mn dani kanune ina goo alma haratkhaze shopa d’ kleta d’ radete maplakhta d’ maske.But daha mndi magburena mn shultana d’ MA.
Maska garak maplekhiolunla kat machsalun nakhira,puma.Bil kshahvta d’ huchma d’ atra marane bil hava srapta,en avilun varaka d’ zitka d’ asye masi goo pytekhta shopa la maplekhi maske.En la havilun lkhime zitke ka dani bt khahsvi akhchi marignahe
aean bi dana d’ shula ptakha lkhime varaka havilun shulaz bt mapshekilunle.Bil la maplakhta d’ maske mn kshhavta d’ mnkayat ahvalata pishena shrya 45682 shule.Bchyadekh,zuhara ivakh bshraya kshhavta d’ kanuna d’ mnkyat ahvalat.,ayn yserta ila bil shaha d’ qyulan.

Gashakta bush zoda
Back to top button