AnalyticsTop

Pshtela mukchemta 182 khata marane bi koronavirus goo Armenia,bsimena 232.

13 btamuz pishena mkchema khata 182 marane bi koronavus,bsimena 232.It 8 mote.Manyekhane viyena 83 jvanka,71 shena jvanka,59 shene bakhta,70 shene bakhta,80 shene bakhta,70 shene bakhta,81 shene jvanka.Qyulena viyena bil mapshetane mare.
Tamal yuma viyena 1 mota,iman qs marane gushkena koronavirus,sabab mitl bil mprishaye mare.Sharqa d’ haratkha mote ila 183
Udyum sahata d’ 11:00 ahvalat ila.
Sharka d’ marane ila 32151.
Basmane11530
Bsime19865
Manyekhane573
Teste shryena 135687

Gashakta bush zoda
Back to top button