AmmayutaMardutaTop

Pasulta hayeranta ila ka khameta d’ rahatuta d’ sure mlate. Sandikov but kunash-kanun.

Bil kshhevta shukhlapa sure late khayane goo MA bt masi bil lishana umtanaya bil pras-khizva havilun sahate mukcheme.
Bil madeta d’ Alexey Sandikov ,mdre iman le kamay gyaha prasta d’ sakhseta d’ ‘Mediya d’ shmeta-gashakta’,lakha bil dalkuva d’ tadar sakhseyate d; Rishaya Lumada d’ MA ika pshteva mughberta,mdre goo pras-khizva umtanaya ka sure mlate hal 1 sahata dana makrevi.Mn giba d’ sayoma d’ kanun greshta iva pasulta d’ ramta palaqan.
‘Sabab mn giba d’ diyan surta zduta gushekla,mdre kanuna d’ gashakta,pras-khizv masya ka qyut kha takhrazta bil lele makreva 1-2 dakike,sabab le masi bil lkhime darghe madilun khayuta,sparyuta,lishana,marduta”,-mughberena kayoma d’ Rishaya Lumada d’ atra.
Bil kshhavta d’ ahvalat Alexsey Sandikov am Rustam Baqoyan sazgyar bil sayoma d’ kanun hkchi takhlopa d’ sure mlate chdlun takhmanta mdre kabli dana op sahat bil la takhrazyata d lele..Bi kshhavta d’ Sandikov basurta dana goo pras-khizva goo shabta 30 dakike ila.goo pras-kala 2 sahate,mudi spay dana ila ka madeta d’ takhrazyate umtanaye.
‘En bkhayekh goo atra,ika sure mlate kshhive ina,mudiye ina goo Rishaya Lumada d’ atra,bil daha qvo shopa d’ takhlope ila madeta d’ mn qyule basurta op mukcham plkhana d’ sure mlate”,-mughberel kayoma d’ rishaya lumada d’ MA.
Bil gashakta d’ Alexey Sandikov lakha lela makleta d’ zuta,ayn ila khameta op kshhavta d’ zitke,mdre bi pras-kkhizva madeta d’ khayuta,lishana,spayuta,marduta d’ sure mlate,ka dani lkhime takhrazyate prasta.

Gashakta bush zoda
Back to top button