AmmayutaAnalyticsPoliticsTop

Giba d dalkuva kha gyaha khina hugum ina grisha le giba d aremnaye,talakta lit.

21 b tamuz bi sahata d 22:30 le giba d “Anvakh: mprishaya d gyuda d koshuna d giba d dalkuva kha gyaha khina hugum ila greshta.Sutaruta d Aremnaye le baray inaa mudera ka dzhmen op viyeltalakyate But daha mndi maghburela malila d galianut sutaruta d MA Shushan Stepanyan.

Sazgyar bil kamaya tepe mprishaye gyuda d sutaruta d giba d dalkuva shuk mn talakyate etlun goo tala pishe koshune.

Giba d aremnaye letla talakyate.

Takhlopa d sutaruta d MA Arcrun Hovhannisyan goo varaka d facebook ktivl.”Mprishaya gyuda d koshuna d Aliev pishena goo tala”.

Gashakta bush zoda
Back to top button