AmmayutaPoliticsTop

Takhrazyata d’ sutaruta mn giba d’ gyud’ 3 bt peshi goo tashita.Onik Gasparyan.

Vaziruta d’ sutaruta d’ MA  muryetela chyata d’ r ishaya d’ kravtana d’ MA Onik Gasparyan bil takhrazyate kat ina bshraye goo sirta d’ aremnaye-adrbejnaye,mukrevta ila ka rishaya d’  koshune op kravtane.

Goo  zuhara d’ koshune pshtela mughberta.

:Adrbejan bil hayarta ka dzhmenan bil roba hayaryate lela msaya parsha op mazduyela ka diyan bi plasha.

Akhnan garak palshakh,kmat mn zaduyane op snike ina chambukha atravate.Goo atra d diyan dema d’ gyabare ile,kat hamesha kremtela ka dzhmen.

Tuvsa d’ madetan ina plasha d’ Sardarapat,Bash-Aparan, Ghariqilisa,azat shrita Arcakh op Shushi d’ khekra.

 Udyum goo Chinar,Movses,Aygepar bil ramta khuba d’ umtanaya bkshhavukh zeyna  d’ malkyuta.

Takhrazyata d’ gyuda d’ koshune d’ 3 bt peshi kshhiva goo tashita,mudi msiyena bi parmeta khamilunla ar’a d’ malkyuta.

Plkhana d’ diyan artar ile,akhnan khamuyekh ar’a d\ kadisha avahatan,beta d’ avahatan,ramuyta d’ kesan op sheman,azat khayuta d’ bne-umtan

Akhnan kha bkramekh,garak makhziyakh ka dzhmenan kat  la gareb gashek le Armenia op Arcakh.

Khdya ivan kha mn diyokhn ivn’,-pshtela mughberta goo mamla d’ letenad-general Onik Gasparyan.

Gashakta bush zoda
Back to top button