MardutaTop

Zrkte ina maryuza khamete d drmana bi shite d khurze d 2020

dugyla la kha la shvave Atravaye op hartkhaze la kubla tadhite d gyano ila ka baraka kat alme d Aremnaye ina khamuya go tashite d op mardute d gyane. Bi maghbarte d kayqe d Armenpres but daha ile mughbra le dane d lumade d 100 shne d drana grashte d varake d Sevr hadame d tashitanaye d Turchaye Ruben Safrastyan. “Ana gyarak sakhsen bukarae d la kabalte d varske d Sevr bil gibe d Turqia , aha ila roba ennkeya bukara ka gibe d Aremnaye. Eten varake kat pishena muryze mn shite d 1920  8 bi chiriye kamaya. “Aha varaka pshtela shudrta mn Ankara CB le Qarabeqir. Op le daha varaka pshtela at ta qat gyarak machmakh Atre d Srmenia op ka alne d Aremnaye. Bi daha gyaha ktla gyarak pesha muryta le kam qyule Atra. Aha iva le kamaya nishe d Qemale kat machmiva ka alme d Srembaye”,- mughbrel Ruben Safeatyan

Gashakta bush zoda
Back to top button