AmmayutaMardutaTop

Armenia mn zuyakha d’ Umanuta d’ ktava d’ Atre Khire shope ila muyita.

Zuyakha d’ umanuta d’ ktava d’  atra d’ Khire pishl shrya 20 b tabakh.Zuyakha d’ qyut shita pyashl shrya goo Minsk bil onlayn shurekena 6 hadam atravata d’ Khire.Sharekane atravate Armenia,Blarusia,Russia,Ghazakhstan,Tajikstan,Ghrghstan ina mudiyena ktave,kat goo 10 shope iva bkshhava.Armenia bil 4 shope iva mudita bil lkhime 4 ktave.4 ktavda shopa d’ karma iva mukchema.

Parshane bi kha kala sazgyar karmana d’ GRANPRI ina kshiva  en Hovhannisyan prisa mn sita d’ ‘Nahapet’’Surat Alma d’ Armenia’ avn haratkhaze mprishaya pashqyash ile kubla khut khabra’Yulpana op umanuta’.

‘Goo zuyakha d’ daha shita ah kha ktava  mprisha iva kat goo 2 same pishl khsiva karmana.Parshane rama dargha ina yuva ka ktava bi qyut kha kayda d’ sakshetu Surat alma pishl bnya mn giba d’ 20 sakshiyana d’surat alme’,-mughbertela rishaya d’   machrezanta d’ kreta d’ MA  Margaret Aslanyan,mani hadama d’ parshane iva.

T tamal 3 ktave bi shopa d’ trin mprishaye   pashqyashe ina kubla.

Mn giba d’ ‘Antares’ mudiya ktava ‘Maestro.Sergey Parajanov krimol shopa d’ 2 bil ktava-album,’YsertaKhzmayta’.

Goo karma d’ ‘Malkyuta d’ di’ sinama d’’Erevana d’ di’ shopa d 2 ila Mn giba d’ Kadeshta Ejmiacin ktava d’ ‘Hetum B  makhalta d’ malqa’ shopa d’ 2 ila ‘Umanuta d’ grasha d’ shekle’ ayn kramta iva ‘,-mughbertela Margaret Aslanyan

Makravta d’  nishanke bt pasha kshhevta goo Moskov goo shvila d’ zuyakha d’ zabanta d’ ktava I yarkha d’ ilul.

Gashakta bush zoda
Back to top button