AmmayutaSportTop

‘Goo zuyakha d’ nupakuta’Koshuna d’ rahatuta’ puishl mudiya karmana d’ tepe makchemana.MA shopa d’ trin ila

Goo avana d’ sutaruta d’ MA goo Ijevan bil shrya Amaya tavalyata d’ sutaruta d’ shita d’ 2020 d’ Teevelaye goo tamal sama d’ zutaruta’Tepa’ le kamay gyuda pshtela preshta KR.

‘Ka ‘Armenpres’ but daha mndi  mudiyena okruga d’Sutaruta d’ KR

Sama d’ glule garak hoyava 15,d’ ka jarapta op 12 d’ mnyane.mn kyuta hopa 5 glule ina shrya

Bil gyuda d’ nekve op jvanka karmanta gyuda pshtela kshhevta gyuda d’ KR ,shopa d’ trin gyuda d’ Belarussia,shopa d’ 3 Armenia

2 b ilul bt peshi shrya makravta d’  pashqyasha d’ nishanke d’ qyule sama d’ karmana d’ zuakha d’ ‘Koshuna d’ rahatuta’ bil mapshata d’ zuyakha d’ rushmaya zamara d’ atra ,d’ zmaryata d’ sutaruta d’ MA.

Zuyakha d’ nupakuta pyashl shrya qyut shita mn 2009 bil hadam atravata d’ Khire.Ani 3 shene sharukela Grecia

Gyuda d’ ‘Koshuna d’ rahatuta’ ina sharuka mn Armenia,belarusia,grecia op Russia.Qyut gyuda bnta ila mn 4 takhlope haratkhaze 1 nekva.

Zuyakha pyashela shrita bil kshhavta d’ kanuna d’ asyuta le dalkuva d’ Amaya mara.

Bil trin sama d’  zuyakha pshtela shrita shvila d’ ‘Atlet’.Bil rkhata d’ 100 metre,khlusuta,bil sharakta d’ nekve pshtela tumemta sama d’ zuyakha

Yuma d’ trin  shvila pshtela tumemta bil sharakta d’ jvanke.Sharekane kherbe urkhavate ina rkhita,maplakhta d’ jarakeshyate op  shapre.Karmana d’ trin yumane goo shvila d’ ‘Atlet’ pshtela kshehvta gyuda d’ Russia.

Gashakta bush zoda
Back to top button