AmmayutaPoliticsTop

Goo mtkha d’ maryazta d’ drasha d’ sutaruta d ‘ Hadam atravata d’ Shotaputa d’ Mtakasta d’ Kola d’ Mshotepa,bt pasha khshevta sama d’ sirta.

Sita d’ Amaya jmeta d’  rahatuta goo drashe kat garak sharilun bi chiri goo Armenia’Surane mshotepa d’ 2020| bt khahsvilunla sirta.But daha mndi maghburla eadaily.com bil saksheta d’  sharka d’  assura d’  Sita d’ Amaya jmeta d’  rahatuta

‘Assura d’ Sita d’ Amaya jmeta d’  rahatuta’Surane mshotepa d’ 2020” bt kahhsvilunla assuruta

Bt bani kha gyarga takhrazyate ka shreta d’ drashe’,-mughberena bloga d’  atra d’ Nkahraye

Bi chiri spartela haratkhaze drasha d’ ‘Sakhseta ka shita d’ 2020” bil daha dana bt bani lkhime takhrazyate op kheyle .

‘Surane mshotepa d’ 2020” drashe d takbarta pshtela kshhevta ka Armenia

Trin sameda spartela tamamta d’ drahe goo Armenia goo kentrona d’ ‘Baghramyan’.

Gashakta bush zoda
Back to top button