PoliticsTop

Goo NK pishena mukchema 18 kentrona d’ sakzheta d’ sarbaza d’ russiaye.

Goo NK  bil khshavta d’ rahatuta bil makchamta d’ saksheta  d’ sutaruta pishena mukchema 18 kentrona d’ saksheta d’ Russiaye Dakhi ila maghbura”Armenpres” goo mamla d’ baziruta d’ Sutaruta d’ KR pshtela mughberta mdre bil tayora d’ sutaruta-nupakuta mamluyena shadarta d’ koshun zeyne,tekhnika le Armenia haratkjhaze makchamta d’ kntrona d’ russiaye goo NK

“Mn shita d’ 2020 10 b tshrin kharaya pishena shrya 118 prakhyate,goo tamal 1 yuma 23 prakhyate.Mn 10 b tshrin kharaya goo sirta d’ Lachin 7 sakshiyane kentrone ina muckehema le yurkha d’ urkha d’ Aghavno,Lisagor,Charisli).

Bi daha dakika bil 9 kentrone sakhseta ina bshraya”,-pshtekla mughebrta goo mamla.

Vaziruta d’ Sutaruta d’ KR maghburela,mdre makchamta d’ kheyla d’ sarbaza d’ russiaye pyashela shrita mn goo Stepanakert,Sazgyaruta bkshahvona le qyule sirta

“Sazgyar bil sazgyruta goo NK plkhanena le madarta d’ rukha d’ punye koshun.Ayn bhrayona sarbza d’ russiaye Amaya d’ sutaruta d’ Arcakh.

Gashakta bush zoda
Back to top button