AmmayutaAnalyticsTeevelayaTop

Kentrona d’ Salamatuta d’ Teevl muditela but dana d’ kleta d’ mara d’ koronavirus.

Mara d’ koronavirus bt paysh tumema  bil shareta d’ khata shita.Haratkha gashakta ila mudita kenyrna d’ khameta d’ salamatuta d’ Teevl,rishaya d’ byuroya d’ Eorup Hans Klyugen.

“Mn kyule kherba le kamay ile.Akhnan but virus bush zoda mndi bidaykh,bush zoda mn shita d’ 2020,iman ayn khata iva”,-mughberel Klyugen.

Bil khahvta d’ badoka,virus le talka mn populayuta d’ bar-nashuta,sabab dviruta le hoya.

Hamn dana avn mumliyl,mdre ayn bsparela,kmat adi hech khamne le masini maghber mdre ahvalat dakhi bt hoya.Avn vidl sharilun dermanane.

Goo Sinay koronavirus vitela mn shita d’ 2019 bi yarkha d’ kyanun kamaya

Mudiyena mdre mara le bar-nashuta virl mn parkhane abukre.Goo yarkha d’ adar sita d’ kentrona d’ khameta d’ salamatuta d’ Teevl mara khshevtula le bar-nashuta.

Bi shita d’ 2021 ,24 b ishvat goo dunye marane bi koronavirus kshivena 112 651 101 tapyane.Goo tamal kha Yuma sharka d’ marane zidena bil 138 517.Sharka d’ manyekhne mn koronavirus goo sunye mtitela le 2496716 nashe

Gashakta bush zoda
Back to top button