MardutaTop

Manaya d’ sakhseta d’ prashta d’ nenvaye .Soma d’ kadisha Ioan.Bauta d’ Nenvaye

Manaya d’ sakhseta d’ prashta d’  nenvaye ,Bauta d’2 ina.Le kamay yserta ila mn  tepe,ysire mn dana d’ malka d’ Atouraye Ashurbanipal,iman bi kheyla d’  pukdana d’ kadisha Ioan khayana d’ areshqeta d’ Atouraye Nenve op malka prishena op soma ina dvika,bi sluta mashmeta ka Isho but parka.Alaha iman gushkale kat ani pshime ina op pukhkele lyate mne shkilale op lele mucheme.

Manaya d’ 2 ila d’ tamal, Goo Madenkha goo Mesopotamia(Bet Nahren) vitela bi dana d’ Mitropoolitaya Mar Savrisho goo areshqeta Bet-Slokh (adi areshqeta Kirkuk goo Irak),aha ughdana makremanta vitela bi kherba mara-akhchi chuma,shuderta ka gnahe ka mumliye kherbe mndyane mn gibe d’ alma.Chuma mazduyeva akhchi kyule khayana d’  Bet-Garmay,Atour op Nnenve.Iman Mar Savrisho sluta iva saluya e Alaha,mdre shkala d’ zlutu mn ar’ane avn kala d’ kadisha shmyul bi madeta:|”Dukumle soma bi pakhalta tlaba “bauta” le Alaha bi de dana mor bt shaveklokhn.U hamn dana kadisha Mar Savrisho chidj jami kyule hamenane goo Beta d’ Alaha,soma dvaka op pakhalta tlaba,U le kamay Yuma Alaha bi Yuma d’ troshiba aha zulum mara mukliyul kat ujeba iva ka alma u lele mara drya goo alma mn daha Yuma.Iman Yuma d’ 6 vile-akhchi ruyta kyule alma shurekeva le Sluta sltea u e dana iman jandaja d’ alma  bi mara iva qyule bsemlun u haratkha kyule alma bsemle.U haratkha alma kat gyushkale haratkha pakhalta qyut shita ayn kat maghebivalunla hal udyum Yuma.Haratkha pakhalta bkshhavona goo ar’ana d’ baba-savan goo Madenkha.

 Kadishe babe mukcheme “bauta” chidena haratkhaze khshavta Tukhrunya-“dukhrana d’ marisheme rabbiye Mar Aprem,Mar Narsaya,Mar Avrakhama,Mar Luliana op Mar Yukhannana bi ruyta Yuma d’  “bauta” mdre bi daha Yuma Alaha pukhlel ka alma.

Gashakta bush zoda
Back to top button