AmmayutaAnalyticsTop

Pshtela mughchemta 140 khata marane bil koronavius,bsimena 484 nashe

Pshtela mughchemta 140 khata marane bil koronavius,bsimena 484 nashe

21 b yar,bil sahata d’ 11 bil mara d’ koronavirus marane kshivena 221699 marane,mne 210464 bsime,4371 manyekhane.Bil mara d’ koronavirus bil daha dakika bsamena 5792 marane.

Amaya sharka,pishena shra 1053007 teste.Haratkha pishena shrya 140 marane Etlan 484 bsime op 7 manyekhane.

Tamal Yuma iyena 3 manyekhane mani bil mapshata d’ mare khine manyekhane,sharka d’ haratkha viyena 1072.

Gashakta bush zoda
Back to top button