AmmayutaPoliticsTop

Takhmanta d pPashinyan bil chayata ka Shotaputa d Mtakasta d Kola d Mshotepa op Atre Khire

Pashinyan lele prasha mn det kat bt chedi la Shotaputa d Umvatr Khuyede ka kshhavta d rahatutaGoo sirta d aremmaye goo kumtagyol nisha d Adrbejanaye etlun nisha makrasta shari,mn kameta rishaya d Adrbejan mughbereva,bil maplakhta d kheyla,bil makrasta bneta d Kumta hyol sirta d Bichemeq.

Goo rishaya lumada le zhita d rishaya d vazira d atra Nikol Pashinyan mughberel,mdre bil daha dakika sita d Shotaputa d Mtakasta d Kola d Mshotepa jalduta lela masbuya sabab Armenia plikhtela le daha giba.
Bil jalduta le shita d vaziruta d sutaruta bt saghber le KR mughberel Pashinyan op muzedel,gark makhvhemalhlun assure bil kjvravayuta d Shotaputa d Mtakasta d Kola d Mdhotepa.
La hashakta le madet,le shita d rishaya d vazire lele tashiyo mdre bt chadni ka shotaputa d Umvate Khuyede.

“Shotaputa d Mtakasta d Kola d Mshotepa mukhcham takhmnata leba shrya kat Adrbejan garak koshune paltilum”,-mughberel Pashinyan.Avn haratkhaze mighberel mdre bil ahvalata d plkhana bshrayuna.Bil dyarta le khshavta d chyata ka Shotaputa d Umbate Khuyede Pashinyan mughberel mdre mn kamaya yuma bukara pyashel shrya.

“Akhnan hech dana lekh munshiyo kat bt atakhnle daha urkha”,-mughberel Nikol Pashinyan.Rishaya d vazire mughberel mdre dano lela kat shreta d mnkayat ahvalata d sutaruta,en halbaq ahvalat la kharpa.

Le shita d rishaya d vazire kayoma mughberel mdre shiltana hech kha skhakha lela kshrhvta kmat sutaruta d Sdrbejan lena plita mn sirta d Armenia.Nikol Pashinyan mughberel,mdre it trin skhakhe,kat pishena shrya sabab  bt sharilun mn bar palata d koshuna d Adrbejanaye mn sirta d Armenia.

Adrbejan le marza d Armenia agressia ila bshraya,mughberel Pashinyan.Avn haratkhaze mughberel mdr trin skhakhe bil ktita ina mudiya,le marza d mudi le kamay gyaha ile hamzuma.

“Le kamay madarta d amaya yakhsire,d trin koordinant ina mdre sutaruta d Adrbejan ika garak machkhi”,-mughberel rishaya d vazira d Armenia.

Gashakta bush zoda
Back to top button