AmmayutaPoliticsTop

Koshuna d Adrbejanaye bil kabala d gyurta talkta le baray ina mudera.

Koshuna d Adrbejanaye bil kabala d gyurta talkta le baray ina mudera.Vaziruta d sutaruta d MA.Gyuda d koshuna d Adrbejanaye higum garshame le sirta d aremnaye. bi sahata d 09:20 bil balata d roba talakyate le baray ona mudera.Plasha pyashl muryekha.D tamal sirta d aremnaye-adrbejanaye khut uchma d sutaruta d MA ila op rahatla.

Gashakta bush zoda
Back to top button