AmmayutaMardutaTop

Kadisha Mar Ava 3 pshena ile kubla ka kadisha Avaka Avaku Asaduriya,kadisha d’ umra d’ aperkhuta d’’ Aremnaye.

Kadisha Mar Ava 3 pshena ile kubla ka kadisha Avaka Avaku Asaduriya,kadisha d’ umra d’ aperkhuta d’’ Aremnaye.goo Irak unrabd mamedana Ioan goo AnkavaMani burkhel ka kadisha bil shita d natirraza khuyada goo Iraq.Humzemena but akhunvayuta d aremnaye-atouraye ka tuvsa le kamay ina muyo shopa d atouraye goo tamal plasha op hudra vera d makhcahmta d assure bil gibane ina shrya.

Gashakta bush zoda
Back to top button